Gazela Biznesu 2015 dla OPWiK

Autor: opwik.com

11/05/2016

brawa.jpg

Takiego rozpoczęcia miesiąca jak w maju, życzylibyśmy sobie zdecydowanie częściej. Nie zdążyliśmy jeszcze ochłonąć po zajęciu 9 miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągowych i Kanalizacyjnych organizowanym przez redakcję „Strefy Gospodarki” w Dzienniku Gazecie Prawnej, a w nasze ręce trafiło kolejne wyróżnienie. Podczas XVI Edycji Rankingu Gazele Biznesu 2015, rankingu najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm, OPWiK znalazł się w gronie laureatów prestiżowej statuetki. Warto wspomnieć, że to drugi raz, kiedy otwocka spółka otrzymuje w/w wyróżnienie, poprzednio udało się to w 2011 roku. 

 Logo XVI Edycji Rankingu Gazele Biznesu 2015 

I edycja rankingu Gazele Biznesu odbyła się w 2000 roku. Gazela to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów.

Autorem rankingu jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland, która jest odpowiedzialna za weryfikację danych finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw. Ranking publikowany jest w postaci ponad dwustu-stronicowego specjalnego wydania, które dołączone jest do grudniowego wydania "Pulsu Biznesu". Pełna baza Gazel Biznesu, czyli wszystkich firm, które znalazły się na listach rankingowych  znajduje się stronie gazele.pl.

Warto podkreślić, że rankingi Gazele Biznesu sporządzane są co roku przez dzienniki ekonomiczne w różnych krajach. Oprócz "Pulsu Biznesu" zestawienia takie opracowują jego siostrzane dzienniki ze Szwecji, Danii, Austrii, Łotwy, Rosji, Estonii i Słowenii. Kryteria wyboru Gazel są w poszczególnych krajach dostosowane do lokalnych warunków gospodarczych, ale cel wszędzie jest ten sam: promowanie małej i średniej przedsiębiorczości.

 

Certyfikat Gazela Biznesu 2015 dla OPWiK

 

W każdej edycji rankingu badane są wyniki firm za pełne trzy poprzedzające lata. O tytuł Gazeli Biznesu 2015 mogła się ubiegać firma, która spełniła wszystkie poniższe kryteria:

  • rozpoczęła działalność przed rokiem 2012 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś
  • w roku bazowym 2012 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy  3 a 200 mln złotych
  • w latach 2012-2014 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów ze sprzedaży
  • w latach 2012-2014 ani razu nie odnotowała straty
  • umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej z trzech badanych lat (składając sprawozdania finansowe do sądów, publikując je w Monitorze Polskim B albo przekazując dane do Coface)

O miejscu firmy na liście rankingowej decydował wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech badanych lat (2014 vs. 2012). W rankingu nie mogły brać udziału firmy oferujące usługi finansowe i powiązane z nimi, takie jak: banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy faktoringowe, firmy leasingowe i firmy windykacyjne oraz firmy, które w badanym okresie miały chociaż raz ujemną wartość kapitału własnego.

Fotorelacja z gali Gazele Biznesu 2015 w Warszawie