Gdzie postawić ławki?

Autor: Gazeta Otwocka

13/05/2016

Ławka

Jedną z wielu potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców Otwocka jest zwiększenie liczby ławek i koszy na śmieci przy ulicach i w miejscach zieleni miejskiej. Spełniając oczekiwania mieszkańców Urząd Miasta Otwocka zakupił 30 ławek i 50 koszy na śmieci. Zakup ma na celu uzupełnienie infrastruktury w miejscach, gdzie jest to najbardziej potrzebne.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Otwocka o propozycje w których miejscach naszego miasta należałoby postawić zakupione ławki i kosze.

Propozycje należy zgłaszać do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Otwocka
budynek "B", II piętro
tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 310, 118, 139 lub 22 779 21 11
e-mail: wgk@otwock.pl

Galeria