Generalska i Danuty w 2017 roku

Autor: Gazeta Otwocka

03/11/2016

Miasto Otwock konsekwentnie rozbudowuje sieć dróg publicznych na osiedlach Ługi i Morskie Oko. Od 2011 roku zostały zrealizowane ulice: Lecha, Danuty (I Etap), Kuklińskiego, Generalska (I Etap) oraz ul. Hallera. Jeszcze w tym roku zostanie wybudowany odcinek ul. Danuty (od ul. Lecha do ul. Ługi). Kolejnym etapem rozbudowy sieci dróg będzie budowa ul. Generalskiej (od ul. Kuklińskiego do ul. Danuty) oraz dokończenie budowy ul. Danuty.

W celu pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie tego zadania Miasto Otwock złożyło wniosek w ramach „Programu Rozwoju Gminneji Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016 – 2019” Inwestycja ta znalazła się na wstępnej liście rankingowej zatwierdzonej przez Wojewodę Mazowieckiego. Jest więc bardzo duża szansa, że Miasto Otwock z kwoty 1 391 641,43 zł otrzyma 50% dofinansowania w kwocie 695 820,71 zł.

W związku z powyższym, decyzja podjęta przez Prezydenta Miasta o złożeniu wniosku o dofinansowanie okazała się słuszną i uzasadnioną. 

Galeria