Głośna próba syren alarmowych

Autor: Gazeta Otwocka

30/05/2017

Dnia 6 Czerwca 2017 roku w godzinach od 9:00 do 13:00 podczas ćwiczenia pod kryptonimem RENEGAD - SAREX-17/I zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych w ramach sprawdzania elementów wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatów i miast na prawach powiatów województwa mazowieckiego.

W ramach głośnej próby syren alarmowych zostaną uruchomione sygnały alarmowe, zgodnie z tabelą rodzajów alarmowych, sygnałów alarmowych, określonych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

Galeria