Głosujemy w Budżecie Obywatelskim!

Autor: Gazeta Otwocka

22/09/2017

Głosowanie trwa od 25 września do 16 października 2017 r.
Głosujemy na kartach papierowych lub elektronicznie.

Karty papierowe dostępne są w czasie głosowania we wszystkich punktach głosowania oraz na stronie internetowej www.budzetobywatelski.otwock.pl

Zasady głosowania:
1) Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz. Oznacza to, że może głosować alternatywnie:
a) albo oddać tylko jedną papierową kartę do głosowania
b) albo głosować drogą elektroniczną na stronie www.budzetobywatelski.otwock.pl
2) Oddanie kart do głosowania w formie papierowej w liczbie większej niż 1 przez tę samą osobę spowoduje, że wszystkie złożone przez tę osobę karty zostaną uznane za nieważne.
3) Oddanie głosu zarówno na karcie papierowej, jak i drogą elektroniczną przez tę samą osobę spowoduje uznanie wszystkich głosów tej osoby za nieważne.
4) Głosowanie w formie elektronicznej więcej niż jeden raz będzie uniemożliwione przez system informatyczny.
5) Każdy uprawniony mieszkaniec może zagłosować na maksymalnie 5 projektów, wybierając jeden projekt w każdym progu kwotowym.

6) W przypadku głosowania na mniej niż 5 projektów, warto, zamiast pozostawić puste pole w danym progu kwotowym, postawić znak XX.

7) Za nieważne uznane zostaną karty:
a) wypełnione nieczytelnie i niezawierające: wymaganych danych, wymaganych oświadczeń, zgody na przetwarzanie danych osobowych, podpisu,
b) zawierające więcej wskazań projektów niż jeden w każdym progu kwotowym,
c) nie zawierające żadnych wskazań projektów,
d) zawierające nieprawdziwe dane,
e) wypełnione przez osoby nieuprawnione do głosowania.


Miejsca lokalizacji urn do głosowania:

Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock
1. Przedszkola:
a. Przedszkole nr 6, 05-400 Otwock, ul. Kubusia Puchatka 28,
b. Przedszkole nr 12, 05-400 Otwock, ul. Batorego 34 ,
c. Przedszkole nr 18, 05-402 Otwock, ul. Komunardów 4 .
2. Szkoły Podstawowe :
a. SP nr 1, 05-400 Otwock, ul. Karczewska 14/16
b. SP nr 9, 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 275 .
c. SP nr 2, 05 - 400 Otwock, ul. Poniatowskiego 47/49,
d. SP nr 3, 05-400 Otwock , ul. Kościuszki 28 .
e. SP nr 8 , 05-400 Otwock, ul. Żeromskiego 235
3. Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku oraz jej filie
a. Miejska Biblioteka Publiczna, 05-400 Otwock ul. Andriollego 45,
b. Filia nr 1, 05-400 Otwock ul. Słowicza 2,
c. Filia nr 2, 05-400 Otwock ul. Jodłowa 14,
d. Filia nr 3, 05-400 Otwock ul. Żeromskiego 16,
e. Filia nr 4, 05-400 Otwock ul. Szosa Lubelska 3 (Wólka Mlądzka):
f. Filia nr 5, 05-400 Otwock ul. Majowa 202 (Klub Mlądz),
g. Filia nr 6, 05-400 Otwock ul. Matejki 9,
h. Filia nr 7, 05-400 Otwock ul. Warszawska 11/13.

DO POBRANIA:

PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE DO GŁOSOWANIA

JAK GŁOSOWAĆ

LOKALIZACJA PUNKTÓW DO GŁOSOWANIA

ZASADY GŁOSOWANIA