Golgota leśników

Autor: Gazeta Otwocka

10/04/2017

W latach 1939-1948 na wschodzie w obronie ojczyzny zginęło ponad 700 leśników. 7 kwietnia, w Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie odbyła się uroczystość poświęcona pamięci zamordowanych leśników.

W piątek, 7 kwietnia w Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie odbyła się uroczystość poświęcona pamięci zamordowanych leśników. Tradycyjnie, obchody przy pomniku „Golgota leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na wschodzie w latach 1939-1948” rozpoczęły się od mszy świętej, którą celebrował Ks. Krzysztof Abramowski, proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Kołbieli.

Po mszy świętej uczestników powitał nadleśniczy Artur Dawidziuk, który przypomniał rolę leśników w obronie Polski przed najeźdźcami w 1939 roku. W swoim przemówieniu opowiedział historię i sposób traktowania leśników przez NKWD. Według najnowszych badań historyków w miejscach kaźni na wschodzie zginęło 724 leśników oficerów.

Następnie odbyła się uroczystość przekazania patronatu nad dębami pamięci. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Celestynowie przekazali pieczę nad drzewkami dębowymi i przypisanymi do nich tabliczkami z nazwiskami leśników zamordowanych na wschodzie uczniom z Publicznego Gimnazjum im. Oskara Kolberga w Kołbieli. Przez najbliższy rok to właśnie uczniowie z Kołbieli będą opiekowali się parkiem pamięci w Centrum Edukacji Leśnej. Uroczystość patriotyczną uświetnił apel poległych wykonany przez uczniów klasy mundurowej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznej w Otwocku, udział pocztów sztandarowych oraz złożenie wieńców przy pomniku „Golgota leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na wschodzie w latach 1939-1948”. Miasto Otwock reprezentował na uroczystości Prezydent Zbigniew Szczepaniak.

Galeria