Halowy Turniej Piłki Nożnej - UKS Bieliki

Autor: Wydział Kultury i Promocji

11/12/2017

Halowy turniej piłki nożnej dla dzieci roczników 2010-2011 na sali Szkoły Podstawowej nr 8 w Wólce Mlądzkiej w dniach 20-22.12.2017 r.

 

Tryb, w którym złożono ofertę: Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rodzaj zadania publicznego: Upowszechnianie kultury fizycznej

Tytuł zadania publicznego: Prowadzenie zajęć z piłki nożnej w ramach UKS

Termin realizacji zadania publicznego: data rozpoczęcia: 20.12.2017, data zakonćzenia: 30.12.2017

 

Uproszczona oferta