Inauguracja roku akademickiego OUTW

Autor: Gazeta Otwocka

12/10/2017

W środę, 11 października w Teatrze Miejskim im. S. Jaracza odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego Otwockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Otwarte Drzwi”. W wydarzeniu wzięli udział m. in. Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak, Wiceprezydent Agnieszka Wilczek, Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miasta Otwocka Andrzej Wysoczański, Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej Anna Bielecka, studenci oraz zaproszeni goście.

Uroczystość rozpoczęła się od uroczystego odsłuchania hymnu uniwersytetu. Po hymnie gości powitała rektor uczelni – Regina Morawska-Stec. Następnie głos zabrał Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak, który w swoim przemówieniu pogratulował studentom wieloletniej działalności i zaznaczył, że tak jak dotychczas będzie wspierał uniwersytet i studentów uczęszczających na zajęcia.

Inaugurację uświetnił wykład pn. „Kobiety Otwocka” wygłoszony przez Marzenę Czubę oraz Ewę Pietraszek ze stowarzyszenia „Chodź nad Świder”.

 

Uniwersytety Trzeciego Wieku od wielu lat są najpopularniejszą formą edukacji dla osób, które kończą aktywność zawodową lub przeszły już na emeryturę. Celem wszystkich UTW jest twórcze i aktywne spędzanie wolnego czasu oraz poszerzanie wiedzy intelektualnej studentów. Nasze miasto również wyszło naprzeciw potrzebom otwockich seniorów i w lutym 2006 roku zainaugurowano pierwszy rok akademicki Otwockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Instytucja działa w ramach Otwockiego Centrum Kultury. Członkiem OUTW może zostać każda dojrzała osoba, której zależy na tym, by zasłużony czas odpoczynku wykorzystać w aktywny sposób – zdobywać nową wiedzę oraz czynnie brać udział w życiu społecznym i kulturalnym miasta.

Galeria