Informacja dla podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Autor: Administrator serwisu

13/05/2016

Zgodnie z art. 11¹ pkt. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do 31 maja należy wnieść II ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rachunek miasta nr 25 8001 0005 2001 0007 9875 0001 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Otwocku lub w kasie banku znajdującej się w budynku B Urzędu Miasta Otwocka.

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 154, 126  lub 22 788 85 76,

e-mail: wdg@otwock.pl, budynek "C", piętro