Informacja dla rodziców uczniów obecnych klas III i VI szkół podstawowych

Autor: Administrator

27/02/2018

Zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), możliwe jest przyjęcie przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę,  na wniosek rodziców:

 • niektórych uczniów, którzy ukończyli klasę III szkoły podstawowej, do klasy IV (w latach 2017/2018-2021/2022);
 • niektórych uczniów, którzy ukończyli klasę VI szkoły podstawowej, do klasy VII (w latach 2017/2018-2021/2022);

Z dniem 1 września 2017 roku na terenie Miasta Otwocka, w wyniku przekształcenia gimnazjum, powstały cztery szkoły podstawowe:

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku, ul. Poniatowskiego 47/49;
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tomasza Morusa w Otwocku, ul. T. Kościuszki 28;
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku, ul. Szkolna 31;
 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Batalionu „Zośka” z Oddziałami Integracyjnymi w Otwocku, ul. Majowa 267.

W związku z powyższym rodzice uczniów obecnych klas III i obecnych klas VI szkoły podstawowej mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka z dniem 1 września 2018 roku do ww. szkół podstawowych, powstałych z przekształcenia gimnazjum, do klas IV lub klas VII.

Wnioski należy składać do dyrektora wybranej ww. szkoły podstawowej w terminie do dnia 23 marca 2018 roku.

W sprawie ostatecznej decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka, Rodzice kontaktują się bezpośrednio z wybraną szkoła, warunkiem pozytywnej decyzji jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby chętnych oraz dostarczenie wymaganych dokumentów w terminie określonym w Zarządzeniu Nr 32/2018 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 21 lutego 2018 roku.

Dyrektorzy ww. szkół organizują dla zainteresowanych rodziców i uczniów spotkania otwarte w ww. szkołach w następujących terminach:

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku, ul. Poniatowskiego 47/49
  – 7 marca 2018 roku, godz. 18:00;
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tomasza Morusa  w Otwocku, ul. T. Kościuszki 28
  – 10 marca 2018 roku, godz. 10:00;
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku, ul. Szkolna 31
  – 17 marca 2018 roku, godz. 18:00;
 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Batalionu „Zośka” z Oddziałami Integracyjnymi
  w Otwocku, ul. Majowa 267
  – 1 marca 2018 roku, godz. 17:00-18:30.

ikona strzałka Wniosek Rodziców uczniów obenych klas III

ikona strzałka Wniosek Rodziców uczniów obecnych klas VI

Galeria