Informacja dotycząca dzieci nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej

Autor: Gazeta Otwocka

30/06/2017

Dzieci 6,5,4,3 letnie oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, zamieszkałe w Otwocku, mają prawo do wychowania przedszkolnego w placówkach oświatowych na terenie Miasta Otwocka.

W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, Organ Prowadzący wskaże rodzicom inne przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Proces wskazywania miejsca dzieciom, które nie zostały przyjęte do wybranych placówek, rozpocznie się w miesiącu lipcu br. Rodzice otrzymają pisemną informację, w którym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej zostało przygotowane miejsce dla dziecka.

W celu zapisania dziecka do placówki, w której zostało zapewnione miejsce, należy w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania informacji od Organu Prowadzącego, złożyć potwierdzenie woli zapisu.

Potwierdzenie woli zapisu należy złożyć pisemnie w sekretariacie Oświaty Miejskiej w Otwocku, ul. Johna Lennona 4

Niezłożenie woli zapisu w wyżej wskazanym terminie i  formie, oznacza rezygnację z zapewnionego miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.