Informacja uzupełniająca reportaż w TTV

Autor: Wiceprezydent Miasta Otwocka

14/02/2017

Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do wyemitowanego w dniu wczorajszym na antenie TTV reportażu o rodzinie Państwa Okpis z Otwocka, pragnę przedstawić Mieszkańcom Otwocka kilka faktów związanych ze sprawą mieszkaniową tychże Państwa, a pominiętych w programie.

Państwo Okpis wynajmują mieszkanie komunalne, którego właścicielem jest Gmina Otwock, a administratorem Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej. Bez zgody właściciela i zgłoszenia do administracji, dokonali przebudowy (wybudowali łazienkę i zamontowali piec z centralnym ogrzewaniem), a także o czym nikt nie wspomniał w reportażu, wykonali samowolę na sąsiedniej działce w postaci szamba. Dokonali tego nie tylko nie informując właściciela lokalu, ale przede nie stosując się do wymogów prawa budowlanego.

Zgodnie z prawem za dokonane zmiany w lokalu nie odpowiada najemca, a właściciel.

Zarządca zgłosił przedmiotową sprawę w 2013 roku do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, bo został o fakcie dokonanych zmian powiadomiony przez sąsiadów. Nadzór budowlany wydał decyzję, nakazującą przywrócenie lokalu do stanu pierwotnego. Państwo Okpis do tego polecenia się nie zastosowali, czego skutkiem jest wyrok eksmisyjny. Teraz oczekują na przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy.

Cała sprawa była wnikliwie badana przez Sąd Rejonowy w Otwocku i zakończona wyrokiem, który w 2016 roku wpłynął do Urzędu Miasta Otwocka. Sąd Rejonowy, po gruntownej analizie sprawy orzekł eksmisję.

Szanowni Państwo! Nie jest prawdą, że ktokolwiek zmusza bohaterów reportażu do korzystania z toalety zlokalizowanej „na podwórzu”. W budynku jest toaleta. Mało tego, gdyby Państwo Okpis zgłosili zamiar wykonania łazienki i centralnego ogrzewania, to z pewnością otrzymaliby wsparcie administratora (pod warunkiem zgodności z przepisami prawa budowlanego). Tym bardziej, że w pełni rozumiemy trudną sytuację finansową rodziny, o której Pani Okpis mówiła w programie.

Szanowni Państwo, na pewno udzielimy pomocy Rodzinie Państwa Okpis prowadząc działania w porozumieniu z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego i Komisją Mieszkaniową Rady Miasta. Żywię nadzieję, że udział mediów ogólnopolskich nie ma na celu przyznania nowego lokalu, poza kolejnością prowadzonych spraw.

Z poważaniem

Wiceprezydent Miasta Otwocka

Agnieszka Wilczek