INFORMACJA Z OTWARCIA ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

Autor: Gazeta Otwocka

09/06/2017

INFORMACJA Z OTWARCIA ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH


Prezydent Miasta Otwocka informuje, że wyniku zaproszenia do składania ofert cenowych na zakup i dostawę fabrycznie nowej tablicy wyników sportowych w ramach zadania budżetowego pn., „zakup tablicy wyników (doposażanie boisk sportowych przy ul. Wspaniałej w Otwocku)" została wybrana oferta Firmy Wielobranżowe Przedsiębiorstwo 3D Sp. z o. o. ul. Kościuszki 27A, 85-079 Bydgoszcz na kwotę 10 000,00 zł .

Galeria