Integracja przyjaciół

Autor: Gazeta Otwocka

18/10/2016

W piątek, 14 października w Domu Pomocy Społecznej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Otwocku odbyło się ognisko integracyjne.

Dom Pomocy Społecznej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Otwocku funkcjonuje od 1 września 2000 r. Jest to ośrodek przeznaczony dla 21 dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie. Mieszkańcy oprócz posiłków odbywają szereg zajęć związanych z codziennym funkcjonowania człowieka. Ponadto podopieczni odbywają szereg zajęć z zakresu psychoterapii oraz terapii zajęciowej. Kadra ośrodka stara się przygotować podopiecznych do pracy zawodowej na wolnym rynku.

W piątek, 14 października odbyło się ognisko integracyjne przyjaciół ogniska. Wzięli w nim udział. m. in. Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak, Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miasta Otwocka Andrzej Wysoczański, sponsorzy, zaproszeni goście, kadra pedagogiczna oraz podopieczni ośrodka. Podczas spotkania goście rozmawiali na temat działalności ośrodka, przedstawiali plany na najbliższą przyszłość DPSu. Dyrekcja Ośrodka podziękowała Prezydentowi Zbigniewowi Szczepaniakowi za wsparcie, które od lat jest im okazywane.


Galeria