Interwencja w sprawie przejścia dla pieszych przy ul. Orlej

Autor: BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

30/11/2017

Urząd Miasta Otwocka nie akceptuje przedstawionej przez wykonawcę modernizacji linii kolejowej nr 7 propozycji tymczasowej organizacji ruchu pieszych wokół dworca w Otwocku. Firma BUDIMEX przejścia dla pieszych wyznaczyła w ulicach Armii Krajowej i Warszawskiej (na wysokości Teatru Miejskiego) i w ulicy Rzemieślniczej. 

Działający w imieniu Prezydenta Miasta Otwocka, wiceprezydent Piotr Stefański po raz kolejny wezwał wykonawcę modernizacji linii do otwarcia zwyczajowego przejścia dla pieszych nieopodal dawnej wieży ciśnień. Wiceprezydent zwrócił jednocześnie uwagę Spółce na zły stan techniczny nawierzchni i brak oświetlenia w ciągach komunikacyjnych łączących ulicę Orlę i dworzec.

Miasto Otwock zadeklarowało pomoc w uporządkowaniu terenu, jednakże cała nieruchomość jest objęta pracami budowlanymi i ewentualne wsparcie samorządu uzależnione jest od wyrażenia zgody na działanie przez Wykonawcę modernizacji linii kolejowej. 

DO POBRANIA: 

PISMO WZYWAJĄCE SPÓŁKĘ BUDIMEX DO OTWARCIA I UPORZĄDKOWANIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY ULICY ORLEJ 

Wszelkie uwagi prosimy kierować za pomocą formularza „Zgłoś problem”. Zgłoszenia będą przez pracowników Urzędu Miasta niezwłocznie przekazywane odpowiednim służbom. 

http://otwock.pl/zglos-problem,m,mt,19,127

Galeria