Inwestycje w placówkach oświatowych

Autor: Administrator serwisu

03/11/2016

Sezon inwestycyjny dobiega końca. W tym roku wśród wykonywanych zadań inwestycyjnych i zakupów majątkowych istotną pozycje stanowiły wydatki w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Otwock.

Miasto Otwock jest organem prowadzącym dla dziesięciu publicznych przedszkoli, sześciu szkół podstawowych i czterech gimnazjów. Oświata jest jednym z najważniejszych zadań samorządów gminnych, które z jednej strony mają zapewnić pokrycie wydatków bieżących (m.in. wynagrodzenia i opłaty), a z drugiej dbać o właściwe stan i wyposażenie budynków placówek. – Co roku w budżecie miasta przeznaczamy duże kwoty na zadania inwestycyjne w oświacie – mówi prezydent Zbigniew Szczepaniak. – Są to zarówno duże przedsięwzięcia, jak realizowana w tym roku termomodernizacja Gimnazjum nr 1 celem likwidacji barier architektonicznych, budowa boisk przy szkołach podstawowych nr 1 i nr 5. Są też zadania mniejsze, choć równie ważne jak zrealizowana w tym roku wymiana pieca w Gimnazjum nr 2, czy ułożenie nawierzchni bezpiecznej w Przedszkolu nr 4. Istotnym elementem jest też zakup wyposażenia do poszczególnych placówek w tym wyposażenia kuchni – dodaje prezydent Zbigniew Szczepaniak.

Przypomnijmy, że w tym roku koszty funkcjonowania oświaty to prawie 58,7 mln zł przy łącznych wydatkach budżetu Miasta Otwocka w 2016 roku szacowanych na 168,66 mln zł.

 Tabela: inwestycje w placówkach oświatowych

Galeria