Inwestycje w placówkach oświatowych

Autor: Gazeta Otwocka

28/06/2017

Przedszkole nr 17 w Otwocku, ul. Czaplickiego 7

Zakres prac:

  1. Termomodernizacja budynku (elewacja zewnętrzna + stropodach).
  2. Modernizacja i rozbudowa placu zabaw.

Koszt:

  1. 135 000 zł
  2. 85 000 zł

Stan obecny: 

  1. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na 24 lipca br.
  2. 11 lipca br. z konkursu ofert wybrano najkorzystniejsza ofertę. W najbliższych dniach planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą.

Projekt budowy: 

Stan na dzień 28.06.2017 r.:

 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. E. Andriollego w Otwocku, ul. Ambasadorska 1

Zakres prac: Projekt i budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie SP 6.

Koszt: 220 000 zł

Stan obecny: Przygotowana jest pełna dokumentacja projektowa budowy bieżni. Uzyskano zgodę na wycinkę drzew. Otworzenie ofert przetargowych odbędzie się 25 lipca o godz. 9:00.

Projekt przebudowy boiska:

Stan na dzień 28.06.2017 r.:

 

Szkoła Podstawowa nr 12 im. K. Makuszyńskiego w Otwocku, ul. Andriollego 76

Zakres prac: Budowa kompleksu rekreacyjno — sportowego.

Koszt: 500 000 zł

Stan obecny: I przetarg został unieważniony. Ogłoszono II przetarg. Otwarcie ofert odbędzie się 24 lipca o godz. 10:00.

Plan zagospodarowania terenu:

Stan na dzień 28.06.2017 r.:

 

Gimnazjum nr 1 im. Batalionu ”Zośka" w Otwocku, ul. Majowa 267

Zakres prac: Projekt i budowa strefy rekreacyjno — edukacyjnej. 

Koszt: 284 000 zł

Stan obecny: Podczas Sesji rady Miasta zwiekszono kwotę o 34 tys zł. Obecnie kwota na realizację zadania wynosi 284 tys zł. 26 lipca br. planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą.

Projekt zagospodarowania terenu:

Stan na dzień 28.06.2017 r.: