IV Integracyjny Bieg 24-godzinny

Autor: Gazeta Otwocka

01/09/2017 17:00

Regulamin IV Integracyjnego Biegu 24-godzinnego
15-16.09.2017 r.

I. CELE BIEGU

 • popularyzacja najprostszej formy ruchu jaką jest bieganie
 • promocja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Otwocku


II. MIEJSCE

 • bieg odbędzie się na obiekcie OKS START Otwock ul. Sportowa 1


III. TERMIN

 • bieg odbędzie się w dniach 15-16.09.2017 roku. Początek biegu o godz.17.00 dnia 15 września
 • koniec o godz 17.00 dnia 16 września.


IV. ORGANIZATOR

 • organizatorem biegu 24-godzinnego jest SOSW w Otwocku przy wsparciu
 • Starostwo Powiatowe
 • OKS Start Otwock


V. FORMUŁA BIEGU

 • bieg odbywa się po 400 metrowej bieżni. Uczestnik biegu po przebiegnięciu dystansu przekazuje pałeczkę kolejnemu uczestnikowi i zgłasza w biurze zawodów przebiegnięty dystans.


VI. UCZESTNICY BIEGU

 • bieg integracyjny jest biegiem otwartym dla wszystkich chętnych a udział w nim nie pociąga za sobą żadnych opłat.
 • udział w Biegu odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność jego uczestników. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zgłoszone do Biegu jedynie przez swoich prawnych opiekunów po wypełnieniu i podpisaniu deklaracji
 • osoby niepełnoletnie w godz. od 22 do godz.6 mogą biegać tylko w towarzystwie opiekuna dorosłego.


VII. ZGLOSZENIA

 • zgłoszeń można dokonać za pomocą formularza, który znajduje się na stronie: www.soswotwock.pl, lub w biurze zawodów przed biegiem.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • uczestników biegu obowiązuje odpowiedni strój i obuwie sportowe.
 • wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów imprezy w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
 • organizator biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.


IX. INFORMACJE DODATKOWE

 • każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy dyplom.
 • do dyspozycji uczestników będą szatnie z natryskami.
 • organizator zapewnia obsługę medyczną podczas biegu.
 • informacji o biegu udziela Artur Basek Tel:502 218 740