Izba Obrachunkowa oceniła sprawozdanie z realizacji budżetu

Autor: Gazeta Otwocka

05/05/2016

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie pozytywnie zaopiniował sprawozdanie Prezydenta z wykonania budżetu Miasta Otwocka za 2015 rok. W uchwale z dnia 21 kwietnia br. czytamy m.in. „Poszczególne pozycje planu dochodów i wydatków ujęte w przedłożonym sprawozdaniu i sprawozdaniach statystycznych zgodne są z przedłożonymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwałami i zarządzeniami budżetowymi”.

Teraz analizą i oceną sprawozdania zajmie się Rada Miasta Otwocka.