Jest szansa na rewitalizację Parku Miejskiego, Skweru VII Pułku Łączności i Skweru Lennestadt

Autor: Prezydent

Park miejski

Miasto Otwock konsekwentnie podejmuje działania w celu skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację swych zadań. Jednym z ważnych projektów, który Prezydent Miasta planuje zrealizować z wykorzystaniem dofinansowania unijnego jest Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru VII Pułku Łączności i Skweru Lennestadt.

Aby pozyskać fundusze zewnętrzne na tę inwestycję Miasto Otwock złożyło wniosek do Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” konkurs POIS.2.5/2/2016 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Złożony wniosek został pozytywnie oceniony pod względem kryteriów formalnych i merytorycznych I stopnia. W najbliższych tygodniach zostanie zatwierdzona lista rankingowa konkursu i można mieć nadzieję, że znajdzie się na niej projekt otwocki.