Jesteśmy Partnerem w projekcie

Autor:

W ramach podpisanej umowy Miasto Otwock będzie aktywnie uczestniczyło w upowszechnianiu informacji o Projekcie, przeprowadzało działania promocyjne, będzie pomagało Liderowi w docieraniu do potencjalnych uczestników Projektu tj. przedsiębiorców z terenu gminy, w celu pozyskania ich do udziału w Projekcie poprzez wykorzystanie mediów społecznościowych, stron internetowych, prowadzenie mailingu, organizację spotkań z przedsiębiorcami, umieszczanie bezpłatnych ogłoszeń w mediach lokalnych,których właścicielem jest gmina, wsparcie Lidera w procesie rekrutacji uczestników projektu i.t.p.

całkowity koszt udziału w Projekcie - 17 450,83 zł 

dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 13 960, 66 zł  

do pobrania