Jeżeli potrzebujesz pomocy

Autor: Administrator serwisu

Baner z logo

Jeżeli potrzebujesz pomocy z powodu:

 • przemocy w rodzinie,
 • kradzieży,
 • oszustwa,
 • rozboju,
 • pobicia,
 • uchylania się od alimentów,
 • groźby karalnej,
 • stalkingu,
 • uszkodzenia ciała albo innego przestępstwa

Jak możemy Ci pomóc?

Każda osoba, która doświadczyła przestępstwa, lub jest bliskim członkiem rodziny osoby pokrzywdzonej, może uzyskać w naszej placówce bezpłatną pomoc psychologiczną i prawną oraz pomoc materialną, w tym m.in.:

 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, zakupu lekarstw i wyrobów medycznych,
 • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową,
 • wyjazdy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży,
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenia schronienia,
 • finansowanie okresowych dopłat czynszowych,
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub transportu specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnością,
 • bony na zakupy żywnościowe.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” realizuje od 2009 roku na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości projekt Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Nasze działania obejmują swoim zasięgiem obszar województwa Mazowieckiego.

Od stycznia 2016 roku także osoby mieszkające w Otwocku i okolicach mogą bezpłatnie korzystać z pomocy w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

Osoby, które stały się ofiarami przemocy w rodzinie, groźby karalnej, starkingu, rozboju, pobicia, kradzieży, oszustwa lub innych czynów karalnych, mogą korzystać z pomocy psychologów i prawników, specjalistów z „Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia.

Filia w Otwocku mieści się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ul. Komunardów 10. Dyżur prawnika odbywa się w każdy wtorek w godz. 14.00-19.00,

Dyżur psychologa w każdy wtorek w godz. 9.00-14.00 oraz każdą środę 10.00-15.00

Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia się na spotkanie ze specjalistą tel.  731 303 660 czynny w dni powszednie 8.00-18.00.

Pomagamy osobom, które zostały pokrzywdzone i nie są w stanie same przebrnąć przez procedury sądowe, a także potrzebują wsparcia psychologicznego, aby powrócić do pełni życia zawodowego, osobistego i społecznego. Poza pomocą psychologiczną i prawną możliwe są także różne formy pomocy materialnej dostępne w ramach Funduszu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się pod adresem: www.niebieskalinia.pl.