Komisja Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta

20/09/2017 16:30

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej odbędzie się w poniedziałek 25 września 2017 roku o godz. 16.30 w Urzędzie Miasta Otwocka w budynku C pok. 5A.

Porządek obrad Komisji Gospodarki Miejskiej:

1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) W sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku na okres 01.10.2017-31.12.2018
b) W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
3.Sprawy różne i wolne wnioski.