Komisja Gospodarki Miejskiej oraz Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor: Basia Paylar

16/11/2017 16:30

Posiedzenie wspólne Komisji Gospodarki Miejskiej oraz Komisji Budżetu i Inwestycji odbędzie się w dniu 21 listopada 2017 r. o godz. 16:30 w auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Rozpatrzenie i omówienie pisma ORIGIN Otwock 1 sp. z o.o. dotyczącego wspólnego udziału Gminy i Inwestora w budowie dróg na terenie Soplicowa (10774/71/DI).

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otwock- sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock połozonych w Otwocku u zbiegu ulic Andriollego, Kupieckiej, Staszica oraz projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otwock - oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otwock połozonych w Otwocku u zbiegu ulic Andriollego, Kupieckiej i Staszica. 

4. Sprawy różne, wolne wnioski.

5. Zakończenie obrad.