Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor: Basia Paylar

16/11/2017 11.00

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego odbędzie się w dniu 20 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w bud. C pokój nr 5 A w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Komisja wyjazdowa - dot. informacji z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej w dniu 31 sierpnia 2017 r.
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.