Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Biuro Rady Miasta

14/09/2017 18:00

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki odbędzie się w środę (20.09.2017 r.) o godz. 18:00 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad:

1) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie miasta Otwocka.

2) Rozpatrzenie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Obręb 32" oraz dotyczącego tego opracowania pisma pana T.J. z dn. 23 sierpnia 2017 r.

3) Zapoznanie się ze stanem prac nad opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.