Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Biuro Rady Miasta

21/09/2017 18:00

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki odbędzie się w środę 27 września 2017 r. o godz. 18.00 w budynku C, pok.5A przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

1)      Rozpatrzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Osiedle Ługi”  (pismo WPP.6721.2.2014.MI).

2)      Sprawy różne.