Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Administrator serwisu

16/10/2017 18.00

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki odbędzie się w czwartek 19 października 2017 roku o godz. 18.00 w budynku C, pok.5A przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

  1. Rozpatrzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar pomiędzy ulicami Świderską, Szkolną, Przewoską, Batorego i Wiejską (dokumenty załączone do pisma WPP.6721.2.2015.KP).
  2. Zapoznanie się z informacjami dotyczącymi stanu zaawansowania prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w Otwocku (pismo nr 15197/17/DI)
  3. Sprawy różne.