Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Administrator serwisu

27/12/2016 16.30

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki odbędzie się w środę 28 grudnia 2016 roku, pocz. o godz. 16.30, w budynku C, pok. 5A, Urzędu Miasta przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie pism Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla os. Ługi w Otwocku (pisma DE/8001/2016 i DE/7999/2016).
  3. Sprawy różne.