Koncepcja kompleksu boisk sportowych na osiedlu Ługi

Autor: Gazeta Otwocka

16/05/2017

Przedstawiamy Państwu koncepcję budowy kompleksu boisk sportowych na Ługach. Mieszkańcy osiedla jeszcze w tym roku będą mogli skorzystać z nowoczesnej bazy sportowej.

Przy opracowywaniu koncepcji przyjęto założenie wykorzystania obiektów sportowych takich jak Orlik co umożliwi standaryzację boisk i rozwój typowej bazy sportowej.

Według zamieszczonej koncepcji na os. Ługi zostanie wybudowane boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 62m i nawierzchni ze sztucznej trawy. Ponadto do inwestycji zostanie dobudowane boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki o wymiarach 19.1 x 32.1m z nawierzchnią poliuretanową. Dodatkowo jako uzupełnienie dla boisk wykonany zostanie plac zabaw dla dzieci o nawierzchni bezpiecznej oraz siłowni zewnętrznej. Jako zaplecze przyjęto obiekty typu Orlik mieszczące zespół sanitarno-szatniowy oraz pomieszczenia gospodarcze i toalety ogólnodostępne.

Kompleks będzie posiadać oświetlenie sztuczne oraz monitoring. Boiska zostaną wyposażone w odpowiednie piłkochwyty, a cały teren będzie ogrodzony.

Jako uzupełnienie kompleksu zakłada się wykonanie parkingów o nawierzchni np. tłuczniowej oraz niezbędnych dróg dojazdowych i chodników z kostki betonowej. 

Pow. boiska do piłki nożnej

1860 m2

Pow. boiska wielofunkcyjnego

613 m2

Pow. zabudowy zaplecza

85 m2

Pow. terenu dla siłowni zewnętrznej

590 m2

Pow. terenu dla placu zabaw/naw. bezpieczna

550/385 m2

Pow. dojść i dojazdów

395 m2

Pow. parkingów utwardzonych

710 m2

Liczba miejsc parkingowych

36mp

Całkowita pow. kompleksu wraz z infrastrukturą

5420 m2

Pow. pozostałego terenu pod rekreację

5356 m2

Niezbędna długość ulicy

80 mb

 Opis koncepcji

 Koncepcja

Galeria