Koniec przyjmowania odpadów na składowisku Amest w 2017 r

Autor: Gazeta Otwocka

29/08/2017

Niniejszym informujemy, iż dnia 22 sierpnia br. zakończono przyjmowanie odpadów poddawanych unieszkodliwianiu poprzez składowanie na składowisku odpadów w Otwocku Świerku w ramach tzw. „limitu składowania” obowiązującego na rok 2017. Od tego dnia, w miarę potrzeb, przyjmowane będą tylko te odpady, które mogą być poddane procesowi odzysku zgodnie z posiadanymi pozwoleniami.

Niezwłocznie po zakończeniu składowania odpadów, Spółka przeprowadziła prace polegające na zaizolowaniu i zabezpieczeniu pola eksploatacyjnego. Wykonano warstwę izolacyjną z materiałów przesypowych tj. ziemi i piasku. W br. na skarpie wschodniej kwatery nr 2 przeprowadzono prace rekultywacyjne na łącznej powierzchni ok. 3500 tys. m2.

Dodatkowo skarpy i wierzchowinę składowiska obsiano rzepakiem, gryką i żytem. U nasady kwatery nr 2 nasadzono w trzech rzędach sadzonki winobluszczu.

Galeria