Konsultacje społeczne

Autor: Administrator serwisu

„Projekt i budowa ul. Projektowanej z płyt betonowych w obr.212 pomiędzy ul. Jabłońską a Żabią”.

W związku z przystąpieniem przez Miasto Otwocka do opracowania dokumentacji budowlanej ul. Otwockiej zapraszamy do zapoznania się z założeniami projektowymi.

Jednocześnie informujemy, że koncepcja jest do wglądu w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 budynek „B” pok. 37.

Zapraszam w dniach od 06 do 13 czerwca 2016 r., w godzinach od 9 00 -15 00 ., tel. 022 779 20 01 wew.239. Sprawę prowadzi Beata Szalewska.