Konsultacje ul. Laskowa

Autor: Gazeta Otwocka

25/04/2017

Prezydent Miasta Otwocka zaprasza zainteresowanych mieszkańców do zapoznania się z założeniami projektowymi ul. Laskowej na odcinku od ul. Majowej do dz. 11 w obr. 215 (tj. ok. 400 m od ul. Majowej). Jednocześnie informuję, że koncepcje są do wglądu w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 budynek „B" pok. 37. Zapraszam w dniach od 26 kwietnia do 5 maja 2017 r., w godzinach od 900-15 w., tel. 022 779 20 01 wew.239 sprawy prowadzą: Beata Szalewska, Krzysztof Cyra. 

Galeria