Kontrakty

Autor: Administrator serwisu

Składanie podpisu

Planowanie, realizacja i kontrola inwestycji objętych projektem „”System Wodno-kanalizacyjny w Otwocku” opierał się założeniach, regułach i zasadach zawartych w n/w dokumentach:

  • "Podręcznik dla Beneficjentów Funduszu Spójności" - opracowany przez Ministerstwo Środowiska,
  • "Zarządzanie i kontrola Funduszu Spójności. Ogólny Podręcznik" - opracowany przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w kwietniu 2004 r.(z późniejszymi zmianami).
  • Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami).
  • "Praktyczny przewodnik po procedurach zamówień publicznych" - opracowany przez Urząd Zamówień Publicznych w marcu 2004 r.
  • Podręcznik Procedur Wdrażania Funduszu Spójności dla NFOŚiGW zatwierdzony przez Ministerstwo Środowiska.
  • W ramach projektu, inwestycje objęte projektem zostały podzielone na 6 kontraktów, z których cztery stanowią kontrakty budowlane, a dwa usługowe.
Nr 2004/PL/16/C/PE/013 – K1/SWiK – Roboty budowlane dla których istnieją projekty: sieć wodociągowa i kanalizacyjna – Projekt nr 2004/PL/16/C/PE/013 „System wodno-kanalizacyjny w Otwocku”.

Zadanie to obejmuje budowę przewodu wodociągowej sieci rozdzielczej o dł. ok. 500m wraz z przyłączami oraz budowę kanalizacyjnych przewodów grawitacyjnych o dł. ok. 7 000m wraz z przyłączami – Kontrakt na Roboty zgodnie z Czerwoną Księgą FIDIC

2004/PL/16/C/PE/013 – K2/SWiSUW – Projektowanie i wykonawstwo: sieć wodociągowa wraz z przyłączami oraz stacje uzdatniania wody – Projekt nr 2004/PL/16/C/PE/013 „System wodno-kanalizacyjny w Otwocku”. 

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i budowę sieci wodociągowej o dł. ok. 119 300m (magistrale o dł. ok. 31 800m, sieć rozdzielcza o dł. ok. 87 500m) wraz z przyłączami oraz modernizację istniejących i budowę jednej nowej Stacji Uzdatniania Wody, w tym:

  • modernizacja SUW „Karczewska” – instalacja dwóch filtrów ZK-10 oraz dwóch pomp LP 100-200 – 120 m3/h, wydajność po modernizacji wyniesie 12 000 m3/d;
  • projektowanie i budowa SUW „Grunwaldzka” – wydajność 150 m3/h;
  • projektowanie i wykonawstwo automatyzacji oraz wyposażenia w system transmisji danych stacji wodociągowych: „Sienkiewicza” i „Borowa” oraz ujęcia wody „Batorego”.

Kontrakt na Roboty zgodnie z Żółtą Księgą FIDIC

2004/PL/16/C/PE/013 – K3/SK – Projektowanie i wykonawstwo: sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami – Projekt nr 2004/PL/16/C/PE/013 „System wodno-kanalizacyjny w Otwocku”.

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie ok. 72 650m grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej wraz z ok. 3 600 przyłączami oraz ok. 4 340m przewodów tłocznych i 8 przepompowni. Dodatkowo w ramach kontraktu jest wykonanie remontu istniejącego kolektora transportującego ścieki do oczyszczalni o dł. 5 171 m – Kontrakt na Roboty zgodnie z Żółtą Księgą FIDIC.

2004/PL/16/C/PE/013 – K4/OŚ – Projektowanie i wykonawstwo: oczyszczalnia ścieków – Projekt nr 2004/PL/16/C/PE/013 „System wodno-kanalizacyjny w Otwocku”.

Zadanie obejmuje modernizację oczyszczalni ścieków, w tym:

  • hermetyzacja następujących obiektów: kanały dopływowe do piaskownika, kanały do dopływowe do komór denitryfikacji, piaskownik, osadniki wstępne (2 szt.),

Kontrakt na Roboty zgodnie z Żółtą Księgą FIDIC.

2004/PL/16/C/PE/013 – K5/IK – Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla całego projektu 2004/PL/16/C/PE/013 „System wodno-kanalizacyjny w Otwocku”.
2004/PL/16/C/PE/013 – K6/OOŚ – Wykonanie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla całego projektu 2004/PL/16/C/PE/013 „System wodno-kanalizacyjny w Otwocku”.