Kontynuacja Komisji Budżetu i Inwestycji

Autor: MMN

13/11/2017 14:00

Kontynuacja Komisji Budzetu i Inwestycji odbędzie się we wtorek (14.11.2017 r.) o godz. 14:00 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka

Przyjęty porządek obrad Komisji Budżetu i Inwestycji:

1.      Przyjęcie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie pisma z dnia 27.09.2017 r. w sprawie rewitalizacji osiedla przy ulicy Kruczej.

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał:

a) w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 r.

b) zmieniająca uchwałę nr XLII/322/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2017-2027.

4. Sprawy różne, wolne wnioski.

5. Zakończenie obrad.