Kontynuacja LV Sesji Rady Miasta

Autor: Administrator serwisu

04/10/2017 20.15

Kontynuacja posiedzenia LV sesji Rady Miasta Otwocka odbędzie się w czwartek 5 października 2017 r. o godz. 20.15 w auli Urzędu Miasta Otwocka.

Porządek obrad:

4.  Rozpatrzenie projektów uchwał:

     d)   w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok.

5.  Sprawozdanie z pracy komisji Rady.

6.  Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Otwocka.

7.  Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady Miasta Otwocka.

8.  Zapytania i wolne wnioski.

9.  Zakończenie obrad.