Krajowa Mapa Zagrożeń

Autor: Administrator serwisu

grafika Krajowa mapa zagrożeń

Od 1 lipca 2016 r. funkcjonuje strona internetowa pod nazwą Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Część interaktywna platformy umożliwia mieszkańcom przekazywanie informacji o zagrożeniach występujących w danej okolicy (które następnie weryfikowane są przez Policję), umożliwia również zapoznanie się z najważniejszymi danymi dotyczącymi bezpieczeństwa i zagrożeń w danej lokalizacji.

ikona strzałka Szczegóły i Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa