"Lider Bezpieczeństwa"

Autor: Gazeta Otwocka

25/04/2016

W piątek 22 kwietnia dyrektorzy Otwockich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów wzięli udział w programie „Lider Bezpieczeństwa”. Projekt ma na celu przygotowanie pracowników do prawidłowego zachowania w sytuacjach zagrożenia.

Z badań wynika że brak wiedzy oraz odpowiedniego reagowania w sytuacjach nagłego zagrożenia może prowadzić do zwiększenia konsekwencji ataków terrorystycznych. W związku z tym cztery organizacje: Popieram Rodzinę, Fundacja Szturman, Centrala Szkoleń AT oraz Fundacja Rodzice Szkole przygotowali program „Lider Bezpieczeństwa”. W takim szkoleniu w piątek 22 kwietnia wzieli udział dyrektorzy placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Otwock. Szkolenie miało no celu przekazanie dyrektorom wiedzy oraz zaprezentowanie najbardziej wskazanych zachowań w sytuacjach nagłego zagrożenia.

Szkolenie poprowadzone przez ppłk. Krzysztofa Przepiórkę – emerytowanego oficera sił specjalnych Wojska Polskiego oraz byłego żołnierza jednostki specjalnej GROM składało się z dwóch części. W części teoretycznej zostały omówione zagadnienia form działań terrorystycznych, współpracy z siłami porządkowymi, możliwych zagrożeniach oraz zasadami zachowania w sytuacjach zagrożenia. Z kolei na części praktycznej uczestnicy wzięli udział w ćwiczeniach urealnionych sytuacji zagrożenia m. in. atak terrorystyczny w czasie rady pedagogicznej bądź rozmowa z agresywnym rodzicem. Ćwiczenia miały na celu wykształcenie w osobach prawidłowych odruchów i nawyków w sytuacji zagrożenia oraz uświadomieniu jakie zachowania mogą być niebezpieczne.

Po zrealizowaniu szkolenia, wszystkie placówki które brały udział w szkoleniu zostały wyróżnione certyfikatem i plakietką „Bezpieczne miejsce”.

Galeria