Megasezon inwestycyjny na 100-lecie Otwocka

Autor: Gazeta Otwocka

23/11/2016

Bieżący rok inwestycyjny powoli dobiega końca, razem z nim wykonawcy kończą zlecone przez Urząd Miasta Otwocka inwestycje oraz remonty. Środki na te zadania zostały zabezpieczone w budżecie Miasta na 2016 r.

W tym roku Prezydent Miasta Otwocka realizując zaplanowany budżet wykonał szereg inwestycji mających na celu poprawienie codziennego życia mieszkańców. Inwestycjami wykonanymi są m. in. liczne remonty chodników oraz dróg miejskich i powiatowych (zadania dofinansowane na podstawie porozumienia miasto-powiat), budowa kolejnych odcinków ciągów pieszo-rowerowych, progów zwalniających oraz wykonanie projektów i koncepcji inwestycji, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

Przypominamy, że w tym roku koszt wydatków na inwestycyjne wyniósł prawie 24,9 mln zł przy łącznych wydatkach budżetu Miasta Otwocka szacowanych na 169.3 mln zł.

 TABELA DO POBRANIA

Galeria