Ministerstwo Rozwoju gratuluje Miastu Otwock uzyskania dofinansowania na projekt RESTAURA

Autor: Gazeta Otwocka

27/07/2016

logo

Warszawa, 26 lipca 2016 r.
Ministerstwo Rozwoju
Podsekretarz Stanu Adam Hamryszczak
 
Pan Zbigniew Szczepaniak
Prezydent Miasta Otwocka
Szanowny Panie Prezydencie

gratuluję sukcesu w aplikowaniu o środku z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa

W Konkursie, w którym instytucje z dziewięciu państw Unii Europejskiej zgłosiły 620 propozycji, projekt RETSAURA, przedstawiony przez Miasto Otwock znalazł się w gronie 35 najlepszych. Jestem przekonany, że udział w tym międzynarodowym przedsięwzięciu może przynieść miastu i jego mieszkańcom wiele korzyści i pomoże skutecznie realizować zadania związane z rewitalizacją historycznych budynków.

Liderzy projektów międzynarodowych poza dofinansowaniem z programu mogą ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach rezerwy celowej budżetu państwa. Podczas realizacji projektu polskie instytucje mogą korzystać ze wsparcia krajowego punktu kontaktowego programu Interreg Europa Środkowa, działającego w strukturach Ministerstwa Rozwoju. Do dyspozycji partnerów i liderów jest też Wspólny Sekretariat programu z siedzibą w Wiedniu oraz Centrum Projektów Europejskich – kontroler projektów. Dane kontaktowe tych instytucji są dostępne pod adresem www.interreg-central.eu w zakładce Contacts.

Korzystając z okazji zachęca do udziału w szkoleniu na temat wdrażania projektów organizowanym przez Wspólny Sekretariat w Wiedniu 21 i 22 wrzesnia br. Szczegóły oraz rejestracja na wydarzenie dostępne są na stronie www.interreg-central.eu.

Z poważaniem
Podsekretarz Stanu
Adam Hamryszczak

Galeria