Modernizacja linii kolejowej na terenie OTWOCKA

Autor: BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

28/08/2017

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że planowane na dzień 3 listopada br. wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w ulicy Orlej nie zostanie zrealizowane. Firma BUDIMEX poinformowała o przełożeniu rozpoczęcia robót budowlanych związanych z rozbiórką wiaduktu kolejowego, a co za tym idzie wyłączeniu z ruchu odcinka ulicy Orlej.

O utrudnieniach związanych z modernizacją linii kolejowej będziemy Państwa informowali na bieżąco!


Firma BUDIMEX BUDOWNICTWO Sp. z o.o. rozpoczyna modernizację odcinka linii kolejowej od stacji Świder do stacji Pilawa. Przedstawiono harmonogram działań związanych z przebudową obiektów inżynieryjnych.

Rozpoczyna się przygotowywana od kilku lat modernizacja linii kolejowej od Otwocka w kierunku Lublina. Efektem inwestycji będzie zwiększeni komfortu, bezpieczeństwa i możliwości wykorzystania torowiska. Zgodnie z planami pociągi pasażerskie osiągną na modernizowanym odcinku prędkość 160 km/h, a towarowe 120 km/h. Wybudowany zostanie dodatkowy tor, zmodernizowane stacje i przejścia kolejowe. Do Otwocka wrócą szybkie połączenia dalekobieżne.

Będzie można także łatwiej i bezpieczniej pokonać linię kolejową dzielącą miasto na pół. Dotychczasowy przejazd w ul. Majowej zastąpiony będzie tunelem pod torowiskiem. Oprócz tego od strony ulicy Grunwaldzkiej, Jana Pawła II i Warszawskiej wybudowane zostanie rondo oraz droga dojazdowa wzdłuż linii kolejowej (odc. ul. Jana Pawła II od strony ul. Górnej). Zmodernizowane zostanie przejście dla pieszych przy stacji Otwock. Obecnie istniejące zastąpi tunel, a trzy perony – dwa nowoczesne i wydłużone. Zmodernizowany zostanie wiadukt w ulicy Orlej, przejście dla pieszych przy Teatrze Miejskim (zamiast naziemnego, wybudowany zostanie tunel) oraz przejazd kolejowy w ul. Filipowicza – Żeromskiego, gdzie również wybudowany zostanie tunel. Przebudowa torowiska i obiektów inżynieryjnych rozpocznie się już we wrześniu i potrwa do końca 2019 roku. Tak ogromna i potrzebna inwestycja wiąże się jednak z licznymi utrudnieniami. Co czeka mieszkańców? O planach PKP PLK S.A. pisaliśmy na łamach Gazety Otwockiej - kwiecień 2013.

Już we wrześniu:

Już w pierwszych dniach września częściowo lub całkowicie wyłączony z użytkowania zostanie parking wzdłuż torowiska przy ulicy Orlej (wjazd przy Bazarze „Rampa”).

Równolegle rozpocznie się wycinka drzew wzdłuż ulicy Jana Pawła II oraz wyłączenie z użytkowania dwóch peronów na stacji Otwock – we wrześniu peronu nr 1 (dla odjeżdżających w kierunku Dęblina) oraz w październiku peronu nr 2 (dla wysiadających). Wybudowany zostanie natomiast peron tymczasowy zlokalizowany przy parkingu (od strony ulicy Warszawskiej). Budowa obiektu, jak informuje spółka Budimex będzie się wiązała z zajęciem części miejsc postojowych, a co za tym idzie z kolejnymi utrudnieniami związanymi z parkowaniem pojazdów.

O kilkanaście metrów w kierunku sądu przeniesione zostanie przejście piesze przez torowisko (między ulicami Armii Krajowej i Warszawską – przy Teatrze Miejskim), gdyż w miejscu obecnie funkcjonującego rozpocznie się budowa przejścia podziemnego.

Ponadto spółka Budimex Budownictwo informuje, że w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa tereny objęte pracami budowlanymi zostaną ogrodzone. Nie będzie możliwości przejścia przez tory, perony i dworzec w miejscach do tego nie przeznaczonych.

W dniu 28 sierpnia br. prezydent Zbigniew Szczepaniak, wiceprezydent Piotr Stefański, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Andrzej Hałaczkiewicz i Powiatowy Inżynier Ruchu Drogowego Mariusz Bogdański spotkali się z przedstawicielami Budimex Budownictwo odpowiedzialnymi za realizację kontraktu na linii Otwock-Pilawa. Prezydent wyraził swoje zaniepokojenie licznymi utrudnieniami, jakie czekają podróżnych i kierowców. Prezydent zaproponował m.in. utworzenie dodatkowego przejścia dla pieszych od strony ulicy Orlej, otwarcia dodatkowego parkingu na terenach kolejowych (ul. Orla) oraz utworzenie tymczasowego przejazdu przez torowisko w okolicach stacji Świder. Ustalono, że odbędzie się w tej sprawie spotkanie z przedstawicielami inwestora – PKP PLK S.A.

Szczegółowe kierunki objazdów będziemy przekazywali po ich zatwierdzeniu przez Powiatowego Inżyniera Ruchu Drogowego.


ETAPY MODERNIZACJI LINII KOLEJOWEJ NA TERENIE OTWOCKA:

ETAP I

Wrzesień 2017

 • Przebudowa wiaduktu kolejowego w ulicy Orlej (od strony ul. Powstańców Warszawy), w tym zamknięcie przejazdu – możliwość wjazdu na dworzec jedynie od strony ulicy Warszawskiej. Planuje się całkowitą rozbiórkę wiaduktu i obniżenie jezdni o jeden metr.

 

ETAP II

Wrzesień 2017 – Grudzień 2017

 • Budowa nowego kolektora sanitarnego w ciągu ulic: Orla, Powstańców Warszawy i Armii Krajowej.
 • Przebudowa uzbrojenia podziemnego, roboty przygotowawcze wzdłuż ulicy Majowej i na skrzyżowaniu Majowej, Grunwaldzkiej i Jana Pawła II. Zachowana przejezdność w ciągu ulicy Majowej, pozostałe drogi zamknięte.
 • Przebudowa odcinka ulicy Jana Pawła II wzdłuż linii kolejowej.

 

ETAP III

Grudzień 2017 – I półrocze 2018

 • Budowa tunelu ciągu ulicy Majowej, przebudowa skrzyżowań: Majowa i Górna oraz Majowa, Grunwaldzka i Jana Pawła II. Skrzyżowania wyłączone z ruchu.
 • Przebudowa odcinka ulicy Jana Pawła II wzdłuż linii kolejowej.

 

ETAP IV

I półrocze 2018

 • Budowa tunelu ciągu ulicy Majowej, przebudowa skrzyżowań: Majowa i Górna oraz Majowa, Grunwaldzka i Jana Pawła II. Skrzyżowania wyłączone z ruchu.
 • Przebudowa odcinka ulicy Jana Pawła II wzdłuż linii kolejowej.
 • Budowa ulicy Szlacheckiej – ulica wyłączona z ruchu.

 

ETAP V

Wrzesień 2018 – Listopad 2018

 • Budowa tunelu ciągu ulicy Majowej, przebudowa skrzyżowań: Majowa i Górna oraz Majowa, Grunwaldzka i Jana Pawła II. Skrzyżowania wyłączone z ruchu.
 • Przebudowa odcinka ulicy Jana Pawła II wzdłuż linii kolejowej.
 • Przebudowa kolektora w ulicy Warszawskiej.
 • Przebudowa uzbrojenia podziemnego, roboty przygotowawcze wzdłuż ulic: Filipowicza i Żeromskiego. Zachowana przejezdność w ciągu ulic: Filipowicza i Żeromskiego. Zamknięte ulice: Armii Krajowej i Warszawska w obrębie skrzyżowania z ulicami Filipowicza i Żeromskiego.
 

ETAP VI

Listopad 2018 – Styczeń 2019

 • Otwarta ulica Majowa (przejazd), zamknięte ulice Jana Pawła II i Grunwaldzka.
 • Przebudowa uzbrojenia podziemnego, roboty przygotowawcze wzdłuż ulic: Filipowicza i Żeromskiego. Zachowana przejezdność w ciągu ulic: Filipowicza i Żeromskiego. Zamknięte ulice: Armii Krajowej i Warszawska w obrębie skrzyżowania z ulicami Filipowicza i Żeromskiego.
 • Przebudowa odcinka ulicy Jana Pawła II wzdłuż linii kolejowej.
 • Budowa tymczasowego przejazdu przez tory kolejowe w ciągu ulic Cybulskiego i Pułaskiego.

 

ETAP VII

Styczeń 2019 – Sierpień 2019

 • Budowa tunelu w ciągu ulic: Filipowicza i Żeromskiego. Zamknięte skrzyżowania: Filipowicza, Armii Krajowej, Żeromskiego, Warszawska, Szlachecka.
 • Otwarty przejazd kolejowy ciągu ulic Cybulskiego i Pułaskiego.
 • Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Orlej (wiadukt od strony ulicy Warszawskiej) wraz z przebudową uzbrojenia i drogi. Wjazd na dworzec kolejowy od strony ulicy Powstańców Warszawy.

 

ETAP VIII

Sierpień 2019 – Listopad 2019

 • Budowa tunelu w ciągu ulic: Filipowicza i Żeromskiego. Zamknięte skrzyżowania: Filipowicza, Armii Krajowej, Żeromskiego, Warszawska, Szlachecka.
 • Otwarty przejazd kolejowy ciągu ulic Cybulskiego i Pułaskiego.
 • Przebudowa przejazdu w ciągu ulicy Narutowicza (nowa nawierzchnia).

 

ETAP IX

Listopad 2019 – Grudzień 2019

 • Budowa tunelu w ciągu ulic: Filipowicza i Żeromskiego. Zamknięte skrzyżowania: Filipowicza, Armii Krajowej, Żeromskiego, Warszawska, Szlachecka.
 • Rozbiórka przejazdu w ciągu ulic Cybulskiego i Pułaskiego.

Galeria