Narada roczna KPP Otwock

Autor: Gazeta Otwocka

08/02/2017

We wtorek, 6 lutego odbyła się narada roczna Komendy Powiatowej Policji w Otwocku. Spotkanie miało na celu podsumowanie ub. roku oraz przedstawienie celów na ten rok.

W poniedziałek, 6 lutego w PMDK w Otwocku odbyła się narada roczna Komendy Powiatowej Policji w Otwocku. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów z terenu powiatu otwockiego m. in. Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak, Wicestarosta Powiatu Otwockiego Paweł Rupniewski, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzenia Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Karczewie Piotr Kwiatkowski, Wójt Gminy Osieck Karolina Zowczak, Wójt Gminy Sobienie Jeziory Stanisław Wirtek, Zastępca Wójta Gminy Celestynów Piotr Rosłoniec, Zastępca Wójta Gminy Wiązowna Tomasz Kostyra oraz Wójt Gminy Kołbiel Adam Budyta. W naradzie uczestniczyli także przedstawiciele jednostek państwowych: Nadleśniczy Nadleśnictwa Celestynów Artur Dawidziuk, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku st. bryg. Mariusz Zabrocki i Zastępca Prokuratora Rejonowego w Otwocku Lidia Kazimierczak-Pyra. Dodatkowo w spotkaniu wziął udział Komendant Komendy Stołecznej Policji insp. Robert Żebrowski.

Podczas spotkania komendant KPP w Otwocku podinsp. Hubert Białogrodzki w formie prezentacji multimedialnej przedstawił statystyki i osiągnięcia otwockiej komendy. W prezentacji znalazły się także informacje o sprawach kadrowych oraz dofinansowaniach ze strony samorządów – tu zdecydowanym liderem okazało się Miasto Otwock, które w 2016 roku przekazało 195 tys. złotych min. na zakup nowych radiowozów, służby ponadnormatywne, zakup sprzętu teleinformatycznego, zakup elementów odblaskowych oraz na nagrody dla funkcjonariuszy. Komendant przedstawił także priorytety Policji wytyczone przez Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018. Ponadto w mowie końcowej podkreślił że oprócz wysokich osiągnięć i skuteczności KPP w Otwocku są także elementy nad którymi trzeba popracować, żeby wyniki były jeszcze lepsze i mieściły się w normach wytyczonych przez Komendę Główną Policji.

Następnie głos zabrali samorządowcy, którzy w swoich przemówieniach podkreślali istotę policji w kształtowaniu bezpieczeństwa w mieście. Dziękowali funkcjonariuszom za sumiennie pełnioną służbę i życzyli im bezpiecznej i satysfakcjonującej pracy.

Na zakończenie konferencji głos zabrał Komendant Komendy Stołecznej Policji insp. Robert Żebrowski. Zaznaczył on że wyniki otwockiej komendy są bardzo wysokie, ale są także segmenty, które trzeba poprawić – wyraził nadzieję że wyniki te systematycznie będą się poprawiały. Komendant Żebrowski podziękował samorządom za aktywne wspieranie policji zarówno poprzez dofinansowania jak i akcje mające na celu poprawienie bezpieczeństwa w mieście. Ponadto poinformował że od początku lipca do 31 sierpnia 2016 r. otwocka komenda uczestniczyła w programie pilotażowym KMZB – Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Po pozytywnych opiniach pilotażowego programu, od września 2016 program KMZB systematycznie został wdrażany we wszystkich komendach w Polsce (szczegóły o programie: www.policja.pl oraz https://www.youtube.com/watch?v=zl6wl6XI-OQ). Komendant podziękował za zaproszenie i życzył funkcjonariuszom satysfakcjonującej pracy oraz bezpiecznej służby.

 Prezentacja: "Odprawa  podsumowująca 2016 rok w KPP w Otwock"


Galeria