Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Autor: Gazeta Otwocka

02/03/2017

Podobnie jak w latach ubiegłych, 1 marca w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
„Żołnierze Wyklęci” to polscy patrioci, którzy walczyli podczas II wojny światowej z okupantem hitlerowskim. Po wyzwoleniu kraju przez Armię Czerwoną i Ludowe Wojsko Polskie żołnierze ci byli rozstrzeliwani lub zamykani w więzieniach i katowani. Tylko części z nich udało się doczekać wolności i opowiedzieć o tym, jak mimowolnie stali się „wyklętymi” Polakami. Inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia nowego święta podjął w 2010 roku śp. prezydent  Lech Kaczyński.

Uroczystość patriotyczna przygotowana przez uczniów klas mundurowych odbyła się na terenie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku. Miasto Otwock reprezentował Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak a Powiat Otwockie Wicestarosta Paweł Rupniewski. Obchody rozpoczęły się od wprowadzenia pocztów sztandarowych oraz uroczystego podniesienia flagi państwowej. Po podniesieniu flagi ośmiu strzelców Jednostki Strzeleckiej 1019 „Strzelec” im. Żołnierzy AK IV Rejonu „Fromczyn” złożyło Przyrzeczenie Strzeleckie na sztandar szkoły. Następnie odczytano rozkaz organizacyjny dowódcy JS1019 nr. 14/2017 na mocy którego:

  • w uznaniu za zasługi na rzecz rozwoju ruchu strzeleckiego i promowaniu klas mundurowych w Powiecie Otwockim przyznano Honorowy tytuł członka stowarzyszenia Pani Apolonii Żołądek – Dyrektorowi ZSEG w Otwocku
  • mianował Pana mjr rez WP Janusza Nosala do stopnia młodszego inspektora jednostki strzeleckiej 1019.

Z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych i Przyrzeczenia Strzeleckiego za uzyskanie bardzo dobrych i dobrych wyników w szkoleniu oraz wzorową postawę strzelecka i dyscyplinę wyróżniono i mianowano na wyższy stopień strzelecki w sumie 84 uczniów a na stopień strzelca 82. Następnie przez drużynowego Marka Piętkę zostało wygłoszone przemówienie okolicznościowe. Kolejnym punktem programu było przeprowadzenie apelu pamięci przez strzelców Jednostki Strzeleckiej Związku Strzeleckiego „Strzelec” im. Żołnierzy AK IV Rejonu „Fromczyn” i uczniów klas mundurowych.

Galeria