Nasza oferta

Zestaw programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku w placówce
od 01.09.2017 r.:
  • "Kocham przedszkole" Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek, Wydawnictwo WSiP.
Programy własne nauczycieli Przedszkola Nr 4 oraz inne programy wspomagające pracę przedszkola:
  • program ekologiczny "Przedszkolak przyjacielem przyrody",
  • program dotyczący bezpieczeństwa,
  • program "Szkolne ABC",
  • program adaptacyjny,
  • program zajęć katechetycznych "Kochamy Dobrego Boga. Wprowadzenie w życie religijne”.
BEZPŁATNE ZAJĘCIA DODATKOWE W NASZYM PRZEDSZKOLU:
  • zajęcia logopedyczne - przeznaczone dla dzieci wymagających wsparcia logopedycznego. Indywidualne ćwiczenia usprawniające narządy mowy, aparat oddechowy, korygujące wady wymowy.
    Zajęcia odbywają się w poniedziałki i czwartki od 9:00 do 12:00.
  • nauka religii - zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i piątki, w godzinach 9.50 - 10.20. W zajęciach tych biorą udział dzieci z gr. III, których rodzice wyrażą zgodę w formie pisemnego oświadczenia.