Nauka i eksperymenty dla 1,9 tys dzieci w Centrum Nauki Kopernik

Autor: Gazeta Otwocka

09/08/2017

Centrum Nauki Kopernik przygotuje działania edukacyjne dla 1,9 tys. uczniów oraz 164 nauczycieli z siedmiu gmin – Warszawy, Grodziska Mazowieckiego, Otwocka, Żyrardowa, Kobyłki, Lesznowoli i Starych Babic. Całkowita wartość projektu to ponad 4,9 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020 wyniesie 4,7 mln zł. Umowę o dofinansowanie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, Anna Dziama Dyrektor Edukacji w Centrum Nauki Kopernik oraz Jolanta Brzywczy Zastępca Dyrektora Administracyjnego, Główna Księgowa w CNK.

W Otwocku udział w programie biorą: Szkoła Podstawowa Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 12, Szkoła Podstawowa Nr 8, Szkoła Podstawowa Nr 3 (obecnie Gimnazjum Nr 3). Dla 200 uczniów zrealizowane zostaną zajęcia w specjalnie zaprojektowanych przestrzeniach Kopernika (Majsternia, laboratoria) oraz prace z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, które pomogą uczniom w zdobywaniu nowych umiejętności. Punktem kulminacyjnym będzie udział w projektach edukacyjno-badawczych, prowadzonych wspólnie z pedagogami i naukowcami. Wsparciem objęta zostanie też kadra pedagogiczna, dla której zorganizowane zostaną specjalne warsztaty i projekty badawcze. W każdej ze szkół doposażone zostaną pracownie przyrodniczo-matematyczne, a Centrum Nauki Kopernik przekaże opracowane przez CNK zestawy edukacyjne „Woda” oraz minikomputery do nauki programowania typu Micro:bit. Wartość łącznych nakładów w Otwocku to 249 699,50 zł. Wkład własny miasta to 13 600 zł, który wniesiony zostanie w postaci użyczenia sal lekcyjnych na prowadzone z uczniami zajęcia.

Inauguracja projektu zaplanowana jest na 22 września 2017 r. i będzie on trwał przez dwa lata. 

 Informacja prasowa

Galeria