Niska emisja

Mapa obszaru z przekroczeniami zanieczyszczeń powietrza

Dotacje do wymiany źródeł ciepła

Gmina Otwock na podstawie Uchwały Nr VIII/70/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 21 maja 2015 r. udziela właścicielom nieruchomości na terenie Otwocka dotacji do wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach na bardziej ekologiczne.

Na co udzielana jest dotacja?

Dotacja udzielana jest na wymianę dotychczasowego źródła ciepła na nowe, korzystniejsze z punktu widzenia energetycznego i ekologicznego.

Aby uzyskać dotację należy zlikwidować stare źródło ciepła. Nie podlega zatem dotacji instalacja źródeł ciepła w nowo budowanych obiektach.

Dotacja dotyczy nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Otwocka

Kto może otrzymać dotację?

Dotację mogą otrzymać wszyscy posiadacze budynków i lokali położonych na terenie Miasta Otwocka: zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa, instytucje oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Jakiego rodzaju nowe źródła ciepła mogą być dotowane?

Dotowane są następujące nowe źródła ciepła:

 • przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego
 • pompy ciepła
 • systemy solarne i fotowoltaiczne
 • kotły gazowe
 • kotły olejowe
 • przyłączenie do miejskiego systemu gazowniczego
 • kotły węglowe co najmniej 5 klasy zgodnie z normą PN EN 303-5:2012

Jaka jest wysokość dotacji?

Wysokość dotacji zależy od:

1. Usytuowania nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja. Obszar centrum miasta oraz dzielnicy Kresy i częściowo Świder (zaznaczony na poniższej mapce) to obszar z największymi przekroczeniami dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń. Obszar ten obejmuje wszystkie nieruchomości posiadające adresy przy ulicach stanowiących jego granice, tj. odcinkach ulic: Mickiewicza, Sowińskiego, Wiązowskiej, Ostrowskiej, Reymonta, Kościuszki, Żeromskiego, Filipowicza, Matejki, Batorego, Tysiąclecia, Brzozowej, Majowej, Turystycznej, oraz przy wszystkich odcinkach ulic objętych w/w granicami. Na obszarze tym dotacje są o 10% wyższe niż na obszarze pozostałym.

2. Rodzaju nowego źródła ciepła.

Wysokości dotacji w zależności od powyższych czynników przedstawia tabela:

Rodzaj nowego źródła ciepła

Wysokość dotacji na obszarze największych poziomów zanieczyszczeń

Wysokość dotacji na pozostałym obszarze

- przyłączanie do miejskiej sieci ciepłowniczej

- pompy ciepła

- systemy solarne i fotowoltaiczne
50% wydatków, lecz nie więcej niż 7000 zł 40% wydatków, lecz nie więcej niż 6000 zł

- kotły olejowe

- kotły gazowe

- przyłączanie do miejskiej sieci gazowniczej
40% wydatków, lecz nie więcej niż 5000 zł 30% wydatków, lecz nie więcej niż 4000 zł
- kotły węglowe co najmniej 5 klasy 40% wydatków, lecz nie więcej niż 4000 zł 30% wydatków, lecz nie więcej niż 3000 zł


Co należy zrobić aby uzyskać dotację?

Procedura i kolejność wykonywania poszczególnych działań jest następująca:

 1. Złożenie kompletnego wniosku do Prezydenta Miasta Otwocka o udzielenie dotacji.
 2. Podpisanie umowy o udzieleniu dotacji pomiędzy Wnioskodawcą a Prezydentem Miasta.
 3. Wykonanie nowej instalacji i likwidacja starej. Należy to zrobić w tym samym roku kalendarzowym, w którym został złożony wniosek o udzielenie dotacji.
 4. Złożenie kompletnego wniosku do Prezydenta Miasta o wypłatę dotacji. Wniosek należy złożyć w terminie do 31 października roku kalendarzowego, w którym został złożony wniosek o udzielenie dotacji.

Dotacja wypłacana jest na podstawie wniosku o wypłatę dotacji.

Zwracamy uwagę na konieczność przestrzegania powyższej kolejności: najpierw podpisanie umowy, dopiero potem realizacja przedsięwzięcia.

W przypadku przedsięwzięć wykonanych przed podpisaniem umowy, dotacja nie może zostać udzielona!!!

Więcej informacji na temat dotacji można uzyskać:

w Urzędzie Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, budynek C, pokój 4

pod numerem telefonu (022) 779-20-01 wew. 171

pisząc na adres e-mail: srodowisko@otwock.pl

Zapraszamy mieszkańców do korzystania z Programu. Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie naszego miasta.

Artykuły

 • Ważne ALERT Poziom II

  10/05/2016

  Autor:Wydział Ochrony Środowiska

  W 2015 r. Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłosił ALERT Poziom II w związku z przekroczeniem dopuszczalnych norm...

  Czytaj Więcej o:

Pliki do pobrania