Noc Sów nad Świdrem

Autor: Wydział Kultury i Promocji

01/03/2016 18:00

Krótka charakterystyka zadania publicznego

Noc Sów jest wydarzeniem ogólnopolskim, pozwalającym lokalnym społecznościom bliżej poznać krajowe gatunki sów, nauczyć się je rozpoznawać oraz chronić. Dodatkowym celem jest wzbudzenie w społeczeństwie wrażliwości na rodzimą awifaunę oraz integracja osób zainteresowanych lokalną przyrodą.
Termin wydarzenia jest datą odpowiadającą okresowi godowemu większości gatunków występujących u nas sów. Ptaki są wtedy aktywne głosowo, co daje ogromne szanse na zobaczenie ich w trakcie nocnej wycieczki.
Wydarzenie odbędzie się 12.03.2016 roku od godziny 18:00 w Otwocki Centrum Kultury: Klub Mlądz.
W programie wydarzenia zawarta jest prezentacja w której zostaną dokładnie omówione wszystkie krajowe gatunki sów wraz z ich ekologią oraz wydawanymi głosami. Zostaną przybliżone metody badań nad sowami oraz sposoby ich ochrony. Końcową częścią prezentacji będzie quiz z nagrodami.
Profesjonalni sokolnicy opowiedzą o swoich doświadczeniach z ptakami drapieżnymi, a także dadzą możliwość bezpośredniego kontaktu widzów ze swoimi podopiecznymi. Dodatkową atrakcją będzie przelot sów nad publicznością.
Spotkanie zakończy się nocnym spacerem połączonym z wyszukiwaniem aktywnych głosowo sów bytujących na terenie Otwocka.
Po spacerze planowane jest ognisko na terenie Klubu Mlądz.
Wydarzenie jest bezpłatne. Udział może wziąć każdy, bez względu na wiek.