Nowa Dyrektor Biblioteki

Autor: Gazeta Otwocka

13/10/2016

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku Anna Kwaśniewska

Anna Kwaśniewska została powołana na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej. Jej głównym celem jest stworzenie miejsca, w którym mieszkańcy otrzymają propozycje różnych form spędzania czasu wolnego i rozwoju społecznego, kulturalnego i informacyjnego. Wszystko to przy zachowaniu tradycyjnej podstawowej roli biblioteki.

Od października Miejską Biblioteką Publiczną w Otwocku kieruje Anna Kwaśniewska. Z wykształcenia jest pedagogiem i specjalistą w zakresie zarządzania. Dotychczas pracowała w instytucjach i placówkach oświatowych ukierunkowanych na rozwój osób dorosłych w zakresie podnoszenia kwalifikacji. Odpowiadała za planowanie, koordynację i realizację działań służących rozwojowi placówki na rzecz odbiorcy. Opracowywała m.in. strategię marketingową i zarządzała pracą zespołu czuwając nad jakością pracy.

Komisja konkursowa, która wyłaniała nowego dyrektora bardzo wysoko oceniła przedstawioną przez Annę Kwaśniewską koncepcję funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Zapytaliśmy Panią Dyrektor o plany na najbliższy czas:  

- W obliczu zachodzących zmian społecznych, kulturowych i technologicznych instytucja taka jak biblioteka również musi podążać za rozwojem i dostosowywać swoją ofertę do zmieniających się oczekiwań czytelników i użytkowników.  Moją rolą na stanowisku dyrektora będzie rzetelne realizowanie zadań biblioteki, ale również uważne wsłuchiwanie się w potrzeby mieszkańców Otwocka odnośnie jej funkcjonowania. Zaproponowane zmiany będą w zgodzie z kierunkami rozwoju gminy oraz oczekiwaniami mieszkańców.

Jestem przekonana, że podjęcie przez bibliotekę nowych funkcji nie stanowi zagrożenia dla działań tradycyjnej biblioteki. Książka drukowana zawsze znajdzie swoich czytelników a spotkania z autorami wzmocnią zainteresowanie czytelnictwem. Wykorzystanie mediów elektronicznych będzie uzupełnieniem działań biblioteki.

Głównym celem będzie, więc stworzenie miejsca, służącego mieszkańcom, w którym zaproponujemy różne formy spędzania czasu wolnego i rozwoju społecznego, kulturalnego i informacyjnego.

Zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej i profilu społecznościowego. Zapraszam na wydarzenia kulturalne pod patronatem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku – powiedziała nam dyrektor MBP Anna Kwaśniewska.

Zachęcamy do śledzenia informacji na portalach otwockiej biblioteki:

 http://www.bibliotekaotwock.pl/

 https://www.facebook.com/bibliotekaotwock

Galeria