Nowa siedziba Oświaty Miejskiej

Autor: Gazeta Otwocka

15/11/2016

Oświata Miejska w Otwocku z dniem 1 grudnia 2016 roku zmienia siedzibę. Dotychczasowe pomieszczenia przekazane zostaną Szkole Podstawowej nr 12, a Oświata Miejska przeniesiona będzie do budynku przy ulicy Johna Lennona 4. 

Pomieszczenia dotychczasowej siedziby Oświaty Miejskiej w Otwocku, które mieściły się w Szkole Podstawowej nr 12 im. K. Makuszyńskiego w Otwocku zostaną przekazane szkole. Zwolnienie pomieszczeń, jest ściśle związane z planowaną reformą oświaty. Jedną z zakładanych zmian jest przywrócenie ośmioklasowej szkoły podstawowej – co wiąże się z większą liczbą uczniów w placówce. Ponadto Szkoła Podstawowa nr 12 w Otwocku z racji, że jest największą placówką oświatową w Otwocku ma duże potrzeby lokalowe i pełną dwuzmianowość dla 800 uczniów.

Zwolnienie pomieszczeń zajmowanych przez Oświatę Miejską poprawi zatem komfort pracy szkoły. Zmiana siedziby Oświaty Miejskiej nie spowoduje utrudnień w pracy jednostki.

Dane adresowe Oświaty Miejskiej od dnia 1 grudnia 2016 roku:

Oświata Miejska w Otwocku

 ul. Johna Lennona 4

05 - 400 Otwock

Numery telefonów oraz adresy email pozostają bez zmian.

tel: 22 788 02 06

fax: 22 788 94 37

e-mail:oswiata-otwock@oswiata-otwock.pl