Nowe oddziały przedszkolne, pracownie, place zabaw

Autor: Administrator serwisu

24/10/2017

125 nowych miejsc w przedszkolach, nowe place zabaw, nowe wyposażenie szkół i dostosowanie placówek dla uczniów we wszystkich grupach wiekowych – to podsumowanie realizowanego od kilku miesięcy procesu wdrażania w Otwocku reformy edukacji.

 

Wprowadzona 1 września br. reforma edukacji narodowej zakładała dwie zasadnicze zmiany w systemie oświaty. Pierwsza dotyczyła likwidacji trzyletnich gimnazjów przy jednoczesnym wydłużeniu cyklu edukacyjnego w szkołach podstawowych – do ośmiu lat. Na terenie Otwocka wszystkie gimnazja przekształcono w szkoły podstawowe, przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonowania dotychczasowych sześcioletnich „podstawówek”. Wszystkie placówki zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne konieczne do realizacji programów nauczania, a  pomieszczenia dostosowano dla nowych grup wiekowych uczniów. Dodatkowo przy SP nr 3 i SP nr 7 wybudowano place zabaw dla najmłodszych.

 

Druga zmiana dotyczyła przedszkolaków. Od września gmina ma obowiązek zapewnienia możliwości skorzystania z edukacji przedszkolnej wszystkim dzieciom w wieku od 3 do 5 lat, a dzieciom 6 – letnim miejsca do realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

- Miasto Otwock wywiązując się z tego obowiązku i zapewniając wszystkim dzieciom biorącym udział w rekrutacji uzupełniającej miejsca w placówkach utworzyła dodatkowe 125 miejsc – informuje wiceprezydent miasta Otwocka Agnieszka Wilczek. Miejsca dla przedszkolaków powstały w nowoutworzonych oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej oraz w Przedszkolu nr 10 „Leśne Skrzaty”.

W okresie wakacyjnym w placówkach trwały intensywne prace mające na celu przygotowanie miejsc dla najmłodszych dzieci. Adaptowane były sale lekcyjne, wyposażane w nowe meble i pomoce dydaktyczne, remontowane sanitariaty, szatnie. Rozbudowana została także infrastruktura na zewnątrz. Wybudowano nowe place zabaw w Przedszkolu nr 15, Przedszkolu nr 17, a także w Szkole Podstawowej nr 2.

Prezydent Zbigniew Szczepaniak otwierając we wtorek, 24 października plac zabaw przy SP nr 2 gratulował dyrekcji i pracownikom świetnie przygotowanych i uruchomionych oddziałów przedszkolnych. – Realizacja w tak szybkim tempie wdrażanej reformy wymagała od nas wszystkich wytężonej pracy. Dziś, śmiało mogę powiedzieć, że zadanie zostało wykonane w każdym aspekcie i na najwyższym poziomie – mówił prezydent Szczepaniak.

 

Galeria